sanosesaameksi

pohjoissaame inarinsaame koltansaame

Opettajille

Tällä sivulla annamme vinkkejä siihen, miten Sano se saameksi -sivustoa voi käyttää hyödyksi oppitunnilla. Teemat ja tehtävät sopivat käytettäväksi niin lukioon kuin yläasteellekin.

Aiheita voi käsitellä luontevasti esimerkiksi äidinkielen, elämänkatsomustiedon ja historian oppitunneilla. Käytä oppaassa olevia linkkejä päästäksesi lähdemateriaaliin.


opettajia ja karttapallo

Johdanto

Tunnin voi aloittaa yhdellä tai useammalla seuraavista motivointitehtävistä, joissa tutustaan fraasisanakirjaan sekä soundboardiin. Näihin kannattaa käyttää aikaa n. 5-15 minuuttia.

 1. Leiki soundboardilla

 2. Tutustu sanakirjaan ja opettele sieltä kolme sinulle mieluisaa fraasia. Kirjoita fraasit muistiin itsellesi.

 3. Rakenna sanakirjan avulla lyhyt 4-6 fraasin mittainen dialogi

  1. Aihe voi olla esimerkiksi yökerhossa, tavatessa, asiakaspalvelutilanne, vanhempien ja lapsen välinen keskustelu.

Tehtäviä saamelaiskulttuurin pikaoppaasta

Tehtävät voi suorittaa pienissä 2-5 hengen ryhmissä tai itsenäisesti. Tehtävien lähdeaineistona käytetään sivuston Pikaopasta saamelaiskulttuuriin. Lopuksi ryhmät voivat esitellä omat vastauksensa muulle luokalle.

 1. Sámi gákti – saamenpuku

  1. Katso Instagramista kuvia saamelaisten kansallispuvuista hashtagilla #Gákti ja pane merkille mistä eri osista puvut koostuvat

  2. Tutustu saamelaiskulttuurin esittämisen kuvaohjeistukseen ja saamenpuvun hyväksikäytöstä kertovaan artikkeliin

   1. Miksi saamenpuvun väärinkäyttö loukkaa?

   2. Miten pukua kohdellaan kunnioittavasti?

 2. Saamelainen musiikkiperinne

  1. Miten saamelainen musiikkiperinne eroaa länsimaisesta populaarimusiikista? Käytä lähteenä Saamelaiskulttuurin ensyklopediaa

   1. Esim. Sanoitusten aiheet, laulutyyli, esitystilanteet, erilaiset funktiot…
  2. Tutustu saamelaisen musiikkiperinteen eri tyyleihin Kansanmusiikki.fi -sivustolla Mitä tuntemuksia eri musiikkityylit sinussa herättivät?

 3. Sámi duodji - käsityöt

  1. Tutustu Instagramissa hashtagilla #duodji saamelaiseen käsityöperinteeseen ja valitse kolme sinua puhuttelevaa esinettä. Perustele valintasi.

  2. Perehdy elävä perintö -aineistoon. Mikä tekee saamelaisesta käsityöperinteestä erityisen?

  3. Miksi aidon saamelaiskäsityön tunnistaminen on tärkeää?

 4. Kulttuuri ja kansa

  1. Kuuntele Nils-Aslak Valkeapään Sámi eatnan duoddariid -joiku, jota monet saamelaiset pitävät omana kansallishymninään ja tutustu Saamen lippuun

  2. Mitä tarkoittaa Saamenmaa ja saamelaiskäräjät?

  3. Käytä pikaoppaan lopussa sijaitsevia linkkejä ja tutustu saamelaiseen nykykulttuuriin Suophanterrorin taiteen, Twitterissä aktiivisten saamelaisten sekä nykyartistien ja -elokuvien kautta. Mikä teoksista tai kannanotoista puhutteli sinua? Perustele valintasi.


Tehtäviä lyhytdokumenteista liittyen äidinkieleen ja identiteettiin

Tehtävät kannattaa suorittaa pienissä 2-5 hengen ryhmissä niin, että jokainen katsoo yhden dokumentin ja lopuksi ryhmien vastauksia vertaillaan yhdessä. Halutessanne voitte katsoa myös dokumentit tai osan niistä yhdessä. Lyhytdokumentit löydät täältä.

Pohdi lyhytdokumentin perusteella seuraavia kysymyksiä:

 1. Miten haastateltava suhtautuu saamen kieleen?

 2. Mitä ikäviä tai hyviä kokemuksia haastateltava kertoo?

 3. Miten kieli on vaikuttanut haastateltavan identiteettiin?

Syventävät keskustelut

 1. Kieli ei ole pelkästään tapa viestiä, vaan se vaikuttaa ajatteluun, toisten ihmisten kohtaamiseen, identiteettiin ja kulttuuriin. Keskustelkaa pienryhmissä äidinkielen merkityksestä. Esim. miten muistot, tunteet ja oma luonne näkyvät kielenkäytössä.

 2. Mitä oman äidinkielesi erityisiä ilmauksia tai tunnesanoja et osaa kääntää muille kielille?


Tehtäviä sivuston artikkeleista

Nämä artikkelit ja tehtävät sopivat erityisen hyvin äidinkielen oppituntien sisällöksi.

Artikkeli 1. Sanotko sen saameksi jo nyt

 1. Mitä yhtäläisyyksiä suomella ja saamella on kielinä?

 2. Mitä uhkia saamen kielen elinvoimaisuudelle artikkeli esittelee?

 3. Minkälaisia lainasanoja suomen kieleen on tullut saamesta?

 4. Pohdi, miksi saamen kielen murteet eroavat niin suuresti toisistaan?

Artikkeli 2. Pohjoissaamen erityispiirteitä

 1. Miten suomen eri murteet vaikuttavat kielenkäyttöön? Havainnollista esimerkeillä.

 2. Mitä yhtäläisyyksiä suomella ja saamella on kieliopin näkökulmasta?

 3. Entä mitä eroja?


Opettajan opas on toteutettu yhteistyössä Tampereen yhteiskoulun lukion opettajan Antti Kilpijärven kanssa. Voit lähettää meille palautetta tai uusia ideoita opettajan oppaaseen sosiaalisen median kautta.

viivotin, klemmareita, vihko ja tietokone